Ouder-kind adviseur

Bij ons op school werkt Patricia van Rietbergen als ouder-kind adviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact haar op via p.vanrietbergen@oktamsterdam.nl of via 06 20569288. Bijna wekelijks is er overleg tussen de schoolleiding, de interne begeleider en de ouder-kind adviseur over individuele leerlingen. Daarmee proberen we zo goed mogelijke zorg in overleg met alle betrokkenen te bieden. De rol van ouders is daarbij heel belangrijk, het gaat immers over de zorg voor uw kind.