Onze visie

Vertrouwen in de ontwikkeling van het kind

 

Het vertrouwen
Het kind en zijn ontwikkeling staan centraal. Het kind ontwikkelt zich in een heterogene groep waarin kinderen van elkaar en met elkaar kunnen leren. Het kind voelt het vertrouwen van de leerkracht en ontwikkelt zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en persoonlijkheid.


De wil
Het kind en de leerkracht maken deel uit van een actieve leergemeenschap waarin samen werken, samen leren en samen denken de basis vormen voor elke ontwikkeling. Vrijheid in gebondenheid is in ons montessorionderwijs een gezond spanningsveld. De leerkracht weegt voortdurend af en maakt keuzes ten aanzien van de mate van vrijheid. Dit alles gebeurt binnen richtinggevende kaders en in relatie tot de intrinsieke motivatie van het kind.


Het kind
Het kind wordt gezien en erkend als een individu. Het mag zijn eigen aard en persoonlijkheid ontwikkelen in relatie tot anderen en de omgeving. Het kind mag worden wie het is. Zo ontwikkelt het kind zich tot een emotioneel onafhankelijke persoonlijkheid. Het kind ervaart dat de leerstappen die het neemt en de vergaarde kennis die het tijdens deze stappen opdoet, passend zijn bij zijn ontwikkeling. Leren is op weg gaan, zonder dat de eindbestemming duidelijk hoeft te zijn, waarin leren vragen stellen het kind dichter bij zijn doel kan brengen.

 

De ontwikkeling

De ontwikkeling is een lichamelijke en psychische verandering die betekenis heeft gedurende het hele leven.
Ieder mens doorloopt deze periodes van groei op eigen wijze, zowel op school als daarbuiten. Het kind wordt verantwoordelijkheid gegeven voor de eigen ontwikkeling en het leren. Het ervaart onafhankelijkheid en oefent in een voorbereide omgeving die bijdraagt aan de verwondering van het kind.

 

De montessorileerkracht
Voor de montessorileerkracht geldt dat de basis voor zijn handelen het vaststellen is van wat het kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. De observerende houding ligt hieraan ten grondslag. Daarbij is de leraar in staat om op zichzelf te reflecteren en zichzelf de vraag te stellen: Wat vraagt dit individuele kind van mij? En wat vraag ik van dit kind?