Medezeggenschapsraad

De schoolleiding voert ongeveer eens per zes weken overleg over het te voeren beleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, is formeel instemming nodig. Bij een groot aantal onderwerpen gaat het om kritisch meedenken. De teamgeleding kiest leden die de leerkrachten vertegenwoordigen; alle ouders kiezen leden die namens de ouders de MR vertegenwoordigen. Soms komt het aantal kandidaten overeen met de vrijgekomen plaatsen, het is dan niet nodig verkiezingen te houden; hij/ zij is dan automatisch gekozen. De vergaderingen zijn openbaar.

Activiteitenplan
De MR heeft ook een activiteitenplan waar alle te bespreken onderwerpen op staan inclusief wanneer die onderwerpen aan de orde komen en hoe de MR werkt. 

GMR
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. De GMR bespreekt alleen die zaken die alle openbare scholen van het stadsdeel aangaan.

De MR heeft het volgende mailadres: mr@annefrank-montessori.nl
 
MR vergaderingen 2023-2024
  • 19 september 2023
  • 20 november 2023
  • 25 januari 2024
  • 19 maart 2024
  • 16 april 2024
  • 13 juni 2024

Samenstelling MR

Voorzitter en GMR lid: Shiva Faghri (o)

Secretaris: Joukje Cordie (p)

Lid: Danielle Tjepkema (p)

Lid: Suili Bot (p)

Lid: David Kat (o)

Lid: Yvo van Doorn (o)

 

 

Notulen:

19-09-2023

https://docs.google.com/document/d/12TYOs7Ew5npbGiCFBvw1x5fYeqhi_yMF/edit

20-11-2023

https://docs.google.com/document/d/18mFkPGHNMa7Ke3J4kdvSQsPcY3Wof8aF/edit?usp=sharing&ouid=104302952328411979461&rtpof=true&sd=true

25-01-2024

https://docs.google.com/document/d/1aXs0kiYENX62Au1S40biB_9o-BH0WNyq/edit

19-03-2024

https://docs.google.com/document/d/1tK4F3ic42Hi96flX6BnrVV0atfSw1qHF/edit

16-04-2024

https://docs.google.com/document/d/1oOgXqij1JUFY2VrrIX2xIZCkwPl9j9CIsx0CfuHsKMI/edit