Medezeggenschapsraad

De schoolleiding voert ongeveer eens per zes weken overleg over het te voeren beleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, is formeel instemming nodig. Bij een groot aantal onderwerpen gaat het om kritisch meedenken. De teamgeleding kiest leden die de leerkrachten vertegenwoordigen; alle ouders kiezen leden die namens de ouders de MR vertegenwoordigen. Soms komt het aantal kandidaten overeen met de vrijgekomen plaatsen, het is dan niet nodig verkiezingen te houden; hij/ zij is dan automatisch gekozen.De vergaderingen zijn openbaar.

Activiteitenplan
De MR heeft ook een activiteitenplan waar alle te bespreken onderwerpen op staan inclusief wanneer die onderwerpen aan de orde komen en hoe de MR werkt. 

GMR
Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. De GMR bespreekt alleen die zaken die alle openbare scholen van het stadsdeel aangaan.

De MR heeft het volgende mailadres: mr@annefrank-montessori.nl
 
MR vergaderingen 2022-2023
  • 19 september 2022
  • 14 november 2022
  • 23 januari 2023
  • 16 maart 2023
  • 24 april 2023
  • 20 juni 2023

Samenstelling MR

Voorzitter: Tiemen Houtman (o)

Secretaris: Joukje Cordie (p)

Lid: Danielle Tjepkema (p)

Lid: Suili Bot (p)

Lid: David Kat (o)

Lid: Elmer Veenman (o)

 

Notulen:

 

16 maart 2023

https://docs.google.com/document/d/14I35U7UYEp59zFytsPJai9ouSdkmJ2ugl733YwAsJuM/edit?usp=sharing

 

14 november 2022:

https://docs.google.com/document/d/165NIKUFkzqjuRMcJjB4LO5UHyzcTRVaz/edit?usp=sharing&ouid=104302952328411979461&rtpof=true&sd=true

 

19 september 2022:

https://docs.google.com/document/d/1LPeGLLBBDDWjKxZHV1f86Yuk_-seuupnQhrDKWY-7oA/edit?usp=sharing