Aandachtsfunctionaris

We hebben op school een aandachtsfunctionaris: Daniëlle Tjepkema.

In haar functie zal zij enkel in beeld zijn bij problematieken in het verlengde van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op het moment dat zulke problemen bij de interne contactpersonen terecht komen, zullen zij dus verwijzen naar de aandachtsfunctionaris. Zij is bereikbaar op d.tjepkema@annefrank-montessori.nl