Home page

Welkom op onze website

Via deze website willen we een indruk geven van onze school en je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen bij ons op school. De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd als “Leren met aandacht voor ieder kind.” Een belangrijk uitgangspunt is verwoord in de volgende zin: “Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd”
Lees verder

Nieuws

Inspectie rapport schoolbestuur

De school van uw kind of kinderen maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Onze stichting bestaat inmiddels uit 22 scholen in het gebied...   Continue

Vakantierooster

Vakantierooster Voor wie het overzicht van vakanties dit jaar kwijt is, klik hier voor een overzicht (Excel). Voor wie wil kijken naar schooljaar 2018-2019 klik hier. Wij vallen...   Continue

Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via deze website en onze Facebook pagina’s kunnen ouders op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij...   Continue

Ouder en kind adviseur.

Bij ons op school werkt Patricia van Rietbergen  als ouder kind adviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de...   Continue

Nieuwe leerlingen

We hebben sinds dit jaar een aantal extra stappen ingevoerd om nieuwe kinderen van 4 jaar en hun ouders een goede start op school te geven. Er is een...   Continue

School ondersteuningsplan

Hoe zorgen we voor al onze kinderen en hoe zorgen we specifiek voor kinderen die een speciale extra begeleiding nodig hebben? Dat beschrijven we elk jaar in het...   Continue

schoolplan 2015-2019

Iedere vier jaar maakt iedere school in Nederland een schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven in het schoolplan wat de plannen zijn, waar we aan gaan werken...   Continue

Cultuur onderwijs

Zoals bekend is er op school een cultuurfonds. Ouders dragen financieel bij aan het cultuurfonds. We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het cultuurfonds doet en hoe...   Continue