Home page

Welkom op onze website

Via deze website willen we een indruk geven van onze school en je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen bij ons op school. De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd als “Leren met aandacht voor ieder kind.” Een belangrijk uitgangspunt is verwoord in de volgende zin: “Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd”
Lees verder

Nieuws

Versieren Sint

Op woensdag 20 november 2019 willen we de school weer mooi aankleden in Sint-sferen. Heeft u een uurtje tijd om te helpen? U bent van harte welkom vanaf...   Continue

Opleiden in school

Binnen ons schoolbestuur OOadA zijn er diverse opleidingsscholen. Onze school is er daar één van. OOadA vindt het belangrijk om van en met elkaar te leren en om...   Continue

De ouderraad van de 6e Montessorischool Anne Frank

Wat doet de Ouderraad ? De Ouderraad (OR) is er om in het belang van de kinderen schoolactiviteiten, die buiten de lessen vallen, te ondersteunen. Daarnaast behartigt de...   Continue

Overzicht op Parnassys

Veel ouders willen weten wanneer er bijzonderheden zijn zoals vrije dagen, studiedagen, vakanties of schoolactiviteiten. Al die data kunt u vinden op het ouderportal van http://ouders.Parnassys.net U heeft...   Continue

Nieuwe leerlingen

We hebben als school een aantal extra stappen ingevoerd om nieuwe kinderen van 4 jaar en hun ouders een goede start op school te geven. Er is een...   Continue

Ouder-kindadviseur.

Patricia van Rietbergen  is onze ouder-kindadviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met...   Continue

Cultuuronderwijs

Bij ons op school is er een cultuurfonds. Ouders dragen financieel bij aan het cultuurfonds. We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het cultuurfonds doet en hoe...   Continue