Home page

Welkom op onze website

Via deze website willen we een indruk geven van onze school en je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen bij ons op school. De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd als “Leren met aandacht voor ieder kind.” Een belangrijk uitgangspunt is verwoord in de volgende zin: “Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd”
Lees verder

Nieuws

Opleiden in school

Binnen ons schoolbestuur OOadA zijn er diverse opleidingsscholen. Onze school is er daar één van. OOadA vindt het belangrijk om van en met elkaar te leren en om...   Continue

Leerkracht gezocht

Je hebt geluk! Wij hebben nog een plekje over in de bovenbouw op de aller-leukste school van Amsterdam. Als dit iets voor jou is klik op de link...   Continue

De ouderraad van de 6e Montessorischool Anne Frank

Wat doet de Ouderraad ? De Ouderraad (OR) is er om in het belang van de kinderen schoolactiviteiten, die buiten de lessen vallen, te ondersteunen. Daarnaast behartigt de...   Continue

Overzicht op Parnassys

Veel ouders willen weten wanneer er bijzonderheden zijn zoals vrije dagen, studiedagen, vakanties of schoolactiviteiten. Al die data kunt u vinden op het ouderportal van http://ouders.Parnassys.net U heeft...   Continue

Schoolondersteuningsprofiel

Hoe zorgen we voor al onze leerlingen en hoe zorgen we specifiek voor leerlingen die (speciale) extra begeleiding nodig hebben? Dat beschrijven we elk jaar in het schoolondersteuningsprofiel....   Continue

Nieuwe leerlingen

We hebben als school een aantal extra stappen ingevoerd om nieuwe kinderen van 4 jaar en hun ouders een goede start op school te geven. Er is een...   Continue

Ouder-kindadviseur.

Patricia van Rietbergen  is onze ouder-kindadviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met...   Continue