Schoolplan 2015-2019

Iedere vier jaar maakt iedere school in Nederland een schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven in het schoolplan wat de plannen zijn, waar we aan gaan werken en ook globaal hoe we dat gaan doen. Het is in eerste instantie een stuk voor intern gebruik om richting te geven aan de onderwerpen waar we de komende jaren aan willen werken. We hebben het besproken met de medezeggenschapsraad die met de plannen heeft ingestemd.

Het is ook een stuk waar we met het schoolbestuur en de rijksinspectie over spreken. We publiceren het ook op de site voor geïnteresseerde ouders. Wilt u er iets over vragen of wilt u een toelichting op de keuzes? We staan u graag te woord. U vindt het plan door hier te klikken.