Ouder-kindadviseur.

Bij ons op school werkt Patricia van Rietbergen  als ouder-kindadviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met haar op via P.vanrietbergen@oktamsterdam.nl of via 06-20569288  of met Karin Rappange de intern begeleider van de school. Meer info over de rol van de ouder-kindadviseur vindt u hier. Verder kunt u natuurlijk altijd bij Karin Rappange terecht voor vragen, bij de leerkracht van uw kind of bij de schoolleiding. Bijna wekelijks is er overleg tussen de schoolleiding, de intern begeleider en de ouder-kindadviseur over individuele leerlingen. Daarmee proberen we zo goed mogelijke zorg in overleg met alle betrokkenen te bieden. De rol van ouders is daarbij heel belangrijk, het gaat immers over de zorg voor uw kind.