Medezeggenschapsraad

Der MR vergadert heel frequent. De bijeenkomsten van drie ouders, drie leerkrachten en de directeur als adviseur zijn vaak een gedachten uitwisseling, soms meningsvorming en soms besluitvorming.

De MR heeft recentelijk recentelijk haar doelen en uitgangspunten geformuleerd. Alle informatie over de Medezeggenschapsraad en de ouderraad vindt u hier.