De ouderraad van de 6e Montessorischool Anne Frank

Wat doet de Ouderraad ?

De Ouderraad (OR) is er om in het belang van de kinderen schoolactiviteiten, die buiten de lessen vallen, te ondersteunen. Daarnaast behartigt de OR de belangen van kinderen en ouders door bijvoorbeeld zaken te signaleren en te bespreken met de school.

Vaste activiteiten van de OR zijn:: school versieren met kerst en Sinterklaas, organisatorisch ondersteunen bij Thee in de Tuin, Paasfeest, de avondvierdaagse en andere evenementen zoals tijdens de ouderavond. Daarnaast regelen en financieren we (via de ouderbijdrage) alle buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolreisjes, sportdagen, uitjes, boeken en tijdschriften voor de bibliotheek, aankleding van klaslokalen, gang en tuin.

We vergaderen zo min mogelijk, graag kort en praktisch. We komen zo’n zes keer per jaar bij elkaar. Nadruk ligt op het doen en helpen. Werken voor de Ouderraad is een erg leuke manier om je extra in te zetten voor de school. Deze betrokkenheid geeft je een wat ander contact met ouders en docenten en inzicht in het reilen en zeilen achter de schermen. Het is vaak ook gezellig om met een paar ouders zaken te organiseren. En last but not least: kinderen vinden het hartstikke interessant als hun vader of moeder in de Ouderraad zit.

Hoe zit het met de ouderbijdrage ?

De ouderbijdrage is vrijwillig en staat al jarenlang op € 80,- per jaar. Wel wordt het schoolkamp voor de bovenbouw apart in rekening gebracht, en moeten ouders apart betalen voor het schoolreisje als ze geen ouderbijdrage betalen. We leggen elk jaar netjes verantwoording af over de besteding. We melden dat in de nieuwsbrief, en de verantwoording kunt u dan nalezen en controleren op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank.

We denken na over nieuwe initiatieven

De afgelopen jaren zijn we tegen een paar dingen aangelopen. Vaak net iets te weinig ouders die tijd of zin hebben om te helpen. We vinden het belangrijk om met nieuwe mogelijke OR-leden over de hulp te praten: die hebben daar beslist weer goede en nieuwe ideeën over.

… en we zoeken nieuwe ouders voor het volgend schooljaar!!!

Heb je interesse, tijd en zin in de Ouderraad? Geef je dan op en wordt óók voor een paar jaar lid! Meld je bij een van de leden, of mail naar or@annefrank-montessori.nl Je bent hartelijk welkom!