Cultuur onderwijs

Zoals bekend is er op school een cultuurfonds. Ouders dragen financieel bij aan het cultuurfonds.

We vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het cultuurfonds doet en hoe we zicht houden op de activiteiten die betaald worden uit deze middelen. Daarom zijn voor iedereen de colgende stullen beschikbaar.

  1. beschrijving cultuur fonds, u vindt het hier
  2. notitie aanpak cultuur onderwijs. u vindt het hier
  3. brief over het cultuur onderwijs aan alle ouders. u vindt het hier