Posts Page

Welkom

De 6e Montessorischool Anne Frank is een moderne basissc­hool waar de kinderen, zoveel als mogelijk, individueel en groepsgewijs werken. ­Uitgangspunt hierbij zijn de principes van Maria Montessori.­

De zesde Montessorischool Anne Frank is geen museum. Het is wel de school waarop Anne Frank haar, destijds, lagere school periode doorbracht. De school heeft nog één lokaal dat in originele staat verkeert.

Via deze website kunnen ouders de volgende informatie vinden:

info: algemeen (inschrijving, schooltijden, etc.)
visie: missie en uitgangspunten
kind: leerlingvolgsysteem
team: samenstelling van het team
sfeer: indruk van een schoolactiviteit
anne: informatie over Anne Frank