Opvang van nieuwe kinderen

Zodra uw kind vier wordt, gaat het naar school. U moet uw kind echter al eerder inschrijven bij onze school, bij voorkeur zelfs al tussen zijn 2e of 3e verjaardag. Ongeveer 6 maanden voor uw kind vier wordt ontvangt u bericht of we uw kind kunnen plaatsen. De aanmeldprocedure is als volgt. Enkele maanden voor uw kind vier wordt ontvangt u een uitnodiging voor en informatiemiddag. Daarbij wordt het boekje “Help mij het zelf te doen deel 1” uitgedeeld en toegelicht. U kunt dit boekje ook al bekijken door hier te klikken.  Enkele weken voor de vierde verjaardag ontvangt u deel 2 van het informatieboekje. Tevens hoort u dan in welke groep uw kind geplaatst is. Vlak na de vierde verjaardag komt uw kind in zijn nieuwe klas wennen. De nieuwe leerkracht van uw kind neemt hiervoor contact met u op om dit af te spreken.  Ongeveer een maand na plaatsing bespreekt u met de leerkracht hoe het gaat op school en thuis en het intakeformulier. 

Elke leerling maken administreren wij in ons administratiesysteem Parnassys. Het formulier dat u heeft ingevuld voor het intakegesprek komt ook in Parnassys. Ouders krijgen een inlog op het ouderportaal van Parnassys waarop de informatie staat over uw kind. Naast het intakegesprek met de leerkracht heeft u ook een gesprek met de directeur. In dit gesprek staan uw verwachtingen over de school en onze verwachting over u centraal.

In de eerste maanden hoeft uw kind nog niet verplicht hele dagen naar school. Voor sommige kinderen is dat zelfs onwenselijk. Wel horen wij dat dan graag. Over het algemeen is namelijk de overgang naar een basisschool met een klas met zo’n 25 kinderen voor een kind heel groot en duurt het even voor ze hier aan gewend zijn.