Contact met ouders

We hechten grote waarde aan het contact met de ouders. Dat doen we op meerdere manieren:
– Kennismakingsgesprek: dat is het gesprek tussen u en de directeur als uw kind voor het eerst op school komt. Tijdens dit gesprek wordt ook het document met afspraken en verwachtingen doorgenomen. Dit document vindt u ook op deze website of in de schoolgids.
– Intakegesprek: dat is het gesprek tussen u en de leerkracht van uw kind als uw kind net op school begonnen is.
– Oudergesprekken: twee keer per jaar zijn er gesprekken tussen u en de leerkracht van uw kind om over zijn ontwikkeling te praten.

Naast deze formele contacten betrekken wij u, de ouders, graag zoveel mogelijk bij diverse schoolactiviteiten. Niet alleen zodat u betrokken bent bij de school, maar ook omdat wij u hard nodig hebben, bijvoorbeeld in de bibliotheek of als begeleiding bij het maken van uitstapjes, het verzorgen van de tuin. Ook als u zelf ideeën of suggesties hebt, horen wij die graag. Wij vinden het belangrijk om op één lijn te zitten met de ouders als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om eens een uurtje mee te draaien in de klas van uw kind om te zien wat er in de klas gebeurt.

De directeur is vrijwel dagelijks te spreken. Bijna iedere ochtend staat hij bij de deur om leerlingen welkom te heten. Een ideaal moment om even een korte vraag te stellen. Voor een langere vraag is het handiger een afspraak te maken. Wanneer u over uw kind met de directeur wil spreken is de groepsleerkracht hierbij aanwezig.

U kunt van ons, de school, verwachten dat:

 • Wij u regelmatig informeren over hoe uw kind het op school doet;
 • Wij zorgen dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt op school;
 • Wij zorgen voor een goed pedagogisch klimaat;
 • Wij niet alleen kennis bijbrengen, maar ook oog hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Wij tijd en aandacht besteden aan culturele en creatieve activiteiten;
 • Wij het pesten op school tot een minimum beperken, daarom hebben wij een pestprotocol
 • U altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht;
 • U, indien gewenst, een afspraak kunt maken met de directeur;
 • Wij alles zullen doen om uw kind op een zo hoog mogelijk niveau laten functioneren;
 • Wij extra zorg besteden aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of aan leerlingen die juist meer nodig hebben;
 • Wij open staan voor uw ideeën en adviezen om de communicatie te verbeteren
 • Wij u informeren via de schoolgids, nieuwsbrieven en ouderavonden.

Wij verwachten van u dat:

 • U de pedagogisch-didactische uitgangspunten van de school onderschrijft;
 • U vertrouwen heeft in het eigen kunnen van uw kind;
 • U de moed heeft objectief naar uw eigen kind te kijken;
 • U respectvol, liefdevol bent naar uw kind;
 • U een open contact heeft met de leerkracht;
 • U zich loyaal opstelt tegenover school en de leerkracht;
 • U de kinderen op tijd laat komen op school;
 • U belangstelling toont voor het schoolwerk van uw kind en hem aanmoedigt.

Uw mening is belangrijk. Regelmatig vragen wij naar uw mening door middel van een digitale vragenlijst.

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u als ouders een klacht heeft over het onderwijs of over het contact tussen school en ouders. We vragen u om de klacht of de zorg direct te bespreken met de betrokken leerkracht of met de schoolleiding. Bij een gesprek met de schoolleiding zal de schoolleiding altijd indien mogelijk de betrokken leerkracht aan tafel uitnodigen behalve wanneer er duidelijke redenen zijn om dat niet te doen.  U kunt deze klacht ook bespreken met de interne contactpersoon / vertrouwenspersoon. Een uitgebreide beschrijving van de rol van deze contactpersoon vindt u hier. Daarnaast is het ook mogelijk uw klacht neer te leggen bij het schoolbestuur, bij de externe vertrouwenspersoon Minke Fuijkschot ( te bereiken op 06-31631673  mfuijkschot@hetabc.nl  )  of bij de landelijke klachtencommissie. Adressen en informatie staan in schoolgids en kunt u ook bespreken met de contactpersoon in school. De gehele procedure over klachten vindt u hier.