Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via deze website kunnen ouders op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij ons op school. 

Uitgangspunten

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind”.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht aan de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

We zijn een erkende Montessori basisschool. De school baseert zich op de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. Deze uitgangspunten zijn voor ons het vertrekpunt om modern onderwijs te geven. Montessori ging heel erg uit van het leren in vrijheid en het omgaan met verantwoordelijkheid. Onderstaande uitspraken geven dat weer:

  • Vrijheid van werkkeuze, maar wel met regelmaat aan elk schoolvak werken;
  • Vrijheid van werktempo, aangepast aan de mogelijkheden van elk kind;
  • Vrijheid van beweging: kinderen mogen zelf werk pakken en opruimen, aan tafel of op een kleedje werken, maar nooit doelloos rondlopen;
  • Vrijheid van niveau, werken op het niveau dat je aan kan maar niet eronder of erboven;
  • Vrijheid om te mogen samenwerken;
  • Vrijheid van herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof;
  • Werken aan het vergroten van je zelfstandigheid. “Help mij het zelf te doen”

Onze visie op onderwijs en het zich ontwikkelende kind hebben we vastgelegd in een visie document. U vindt dat hier.

Kosmische educatie en cultuur, het hart van ons onderwijs!

Kosmische educatie en cultuur is het onderwijs in samenhang van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, cultuur en burgerschap. We leren kinderen van jongs af aan de wereld te verkennen door vragen te stellen. We volgen bij de 6 projecten die de kinderen jaarlijks doen de stappen: prikkelen, verkennen, Wat weten we al? Wat willen we weten? Wie gaat wat doen? Hoe gaan we verslag doen of presenteren? Twee van de 6 projecten zijn schoolbrede projecten. Kinderen van 4 tot 12 jaar oud werken aan hetzelfde project, ieder op hun eigen manier.

Sociale ontwikkeling

De sociale ontwikkeling stimuleren we doordat de kinderen in een groep altijd een keer de jongste, middelste en oudste zijn. Daardoor ontwikkelt zich de zorg voor jongeren. We versterken ook de mogelijkheden om met kinderen van verschillende leeftijden om te gaan; de kinderen leren rekening met elkaar te houden.

Klimaat

Ieder kind moet zich in de school op zijn plek voelen. Daarom vinden we respect voor verschillen in uiterlijk, geloof en gewoonten belangrijk. Dit respect ontstaat niet altijd vanzelf. Alle leerkrachten volgden een training tot “Kanjertrainer”, een methode om het sociale klimaat in de school te begeleiden en positief te ontwikkelen . Hieronder de “Kanjer”uitgangspunten: