School ondersteuningsplan

Hoe zorgen we voor al onze kinderen en hoe zorgen we specifiek voor kinderen die een speciale extra begeleiding nodig hebben? Dat beschrijven we elk jaar in het school ondersteuningsplan. In het team wordt dat besproken en de medezeggenschapsraad geeft er advies over. U kunt het vinden door hier te klikken. Als u vragen over dit plan heeft kunt u die stellen aan de schoolleiding of aan de interne begeleidster Karin Rappange