Inspectie rapport schoolbestuur

De school van uw kind of kinderen maakt deel uit van de stichting Openbaar
Onderwijs aan de Amstel. Onze stichting bestaat inmiddels uit 22 scholen in het
gebied Centrum en Zuid. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De
onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering
geeft aan die verantwoordelijkheid onderzocht .
De inspecteurs waren erg te spreken over de kwaliteitscultuur, de manier waarop
bestuur en schoolteams sturen op onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en de
manier waarop het bestuur zich verantwoordt. Al deze onderdelen heeft de
inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Ook vonden zij OOADA een financieel gezonde
organisatie. Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd
met het bestuur, is een vijftal scholenbezoeken afgelegd en hebben de
inspecteurs gesproken met leden van de raad van toezicht, leden van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal
schooldirecteuren en intern begeleiders en vijf delegaties van ouders.
We zijn erg trots op dit resultaat. Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die
dagelijks of af en toe de school op allerlei manieren ondersteunen en scherp
houden. Uw hulp is van grote waarde geweest en dat blijft ook zo. Natuurlijk is er
nog genoeg werk aan de winkel, maar dit is in ieder geval een enorme opsteker.
Het rapport vindt u op onze website en op de website van het bestuur:

http://ooada.nl/over-ooada/inspectie