GESCHIEDENIS

De 6e Montessorischool is opgericht in 1933. Vanaf het begin was er een samenwerking met de in 1932 opgerichte kleuterschool De Blauwe Zeedistel. Kleuterschool en lagere school zijn tot één school samengevoegd in 1985. Na de oorlog kreeg de school haar huidige naam, omdat Anne Frank een van de leerlingen was van de 6e Montessorischool. Het is niet precies bekend in welke lokalen zij les heeft gehad, maar waarschijnlijk was dat in elk geval in het laatste lokaal op de begane grond. Dat lokaal is om die reden na de verbouwing van 1995 zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat gehouden. In 1983 nam men het initiatief om een muurschildering aan te brengen op de gevel van de school met dagboekfragmenten van Anne Frank. Harry Visser is de maker van dit kunstwerk.

Van oud naar nieuw

Wanneer je de school binnenkomt merk je meteen dat je in een oude school stapt. De zware voordeur valt stevig achter je in het slot. Eenmaal door de klapdeuren sta je in de hal van de school. Rechts is er een oude muurschildering, links is een mozaïek dat is aangebracht bij het 15-jarige bestaan van de school. Naast die mozaïek hangt een herinneringsplaquette. We wilden als school een herinnering aanbrengen voor alle door de Duitsers tijdens de Tweede Wereld oorlog vermoorde oud leerlingen. In 1941 verordonneerde de Duitse bezetter dat alle 151 Joodse leerlingen de school moesten verlaten; één van die leerlingen was Anne Frank. Samen met haar werden 81 oud leerlingen uiteindelijk in de kampen vermoord.

Met de plaquette staan we stil bij die zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de school. Daarnaast hebben we als school er voor gekozen om de lokalen op de begane grond zoveel mogelijk in de oude stijl te handhaven. De lokalen waar drie van de vijf onderbouwgroepen zitten zijn nog net zo groot als toen ze werden gebouwd. Het laatste lokaal op de begane grond heeft zelfs nog de originele kachels. We hebben natuurlijk al lang centrale verwarming, ze staan er dan ook enkel als decoratie. Door deze keuzes handhaven we de sfeer van de school wat betreft het oude, wat statige uiterlijk op de beneden verdieping. De geschiedenis van de school zit hier dus in de muren. Natuurlijk willen we als school ook een moderne school zijn; al zijn de lokalen wat betreft vorm, hoogte en uitstraling oud, wat we doen is springlevend. We werken met montessorimateriaal en ook met nieuw materiaal, we doen projecten en alle kinderen kunnen, ook in de onderbouw, met computers werken.

Verbouwingen

Tijdens de grote verbouwing van de school in 1996 zijn op de eerste en tweede etage drie lokalen zo verbouwd dat er vier ontstonden. De school kon daardoor elf groepen huisvesten in plaats van negen. In 2005 hebben we de school opnieuw flink verbouwd. De tot dan toe niet bevloerde zolder werd in korte tijd van een donkere, stoffige ruimte veranderd in vier lichte lokalen. Door die extra ruimte kregen we de beschikking over een mooie ruime personeelskamer op de eerste en een bibliotheek mediatheek op de tweede verdieping. Inmiddels is er nog een verbouwing geweest en heeft de gymzaal plaats gemaakt voor twee nieuwe klaslokalen. De school heeft nu vijftien groepslokalen.