Download hier belangrijke documenten

Hier vindt u o.a. het aanmeldingsformulier.

We hebben voor ouders inmiddels zeven zogeheten bewaar nieuwsbrieven gemaakt. U vindt ze hieronder.

  1. Bewaarnieuwsbrief 1: Verlengen en versnellen
  2. Bewaarnieuwsbrief 2: Communicatie over resultaten leerlingen
  3. Bewaarnieuwsbrief 3: KOO
  4. Bewaarnieuwsbrief 4: Sociale vaardigheid en pesten
  5. Bewaarnieuwsbrief 5: Montessori Onderwijs
  6. Bewaarnieuwsbrief 6: MR en OR
  7. Bewaarnieuwsbrief 7: Dyslexie

Ook staan hier andere belangrijke documenten zoals de schoolgids, de ouderverklaring, schoolplan (op te vragen bij schoolleiding) en het schoolondersteuningsplan.