Overblijven/ Tussenschoolse opvang

Op school kunnen alle kinderen overblijven. De kinderen eten en drinken hun meegebrachte lunch in de klas en kunnen daarvoor of daarna buitenspelen. Dit gebeurt onder begeleiding van twee overblijfkrachten per lokaal. U kunt uw kind opgeven voor de overblijf door het invullen van een aanmeldingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoe vaak uw kind per week overblijft. Wanneer u het aantal dagen wilt wijzigen of wilt opzeggen dient u daarvoor een mutatieformulier in te vullen.

Bij het officieel inschrijven van uw kind op school, ontvangt u bij de administratie een aanmeldformulier voor de overblijf. Ook mutatieformulieren en strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de administratie.

De kosten voor overblijven zijn per kind ongeveer € 2.- per dag en worden vooruit betaald per automatische incasso.

Voor alle vragen en opmerkingen over de overblijf kunt u terecht bij Yvonne Uyttenhove, onze overblijfcoördinator. Zij is hoofd van de overblijf en begeleidt de overblijfkrachten.
Mobiel nummer: 06-20741919 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur)
Email: overblijf@annefrank-montessori.nl
Elk jaar zorgen wij voor professionalisering van de overblijfkrachten.