Overblijven

Op school kunnen alle kinderen overblijven. De kinderen eten hun lunch in de klas en kunnen daarvoor of daarna buitenspelen. Dit gebeurt onder begeleiding van twee overblijfkrachten per lokaal. U kunt uw kind opgeven voor de overblijf door het invullen van een aanmeldingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoe vaak uw kind per week overblijft. Wanneer u het aantal dagen wilt wijzigen of wilt opzeggen dient u daarvoor een mutatieformulier in te vullen.

Bij het officieel inschrijven van uw kind op school, ontvangt u bij de administratie een Aanmeldformulier voor de overblijf. Ook mutatieformulieren en strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de administratie.

De kosten voor overblijven zijn per kind ongeveer € 2.- per dag en worden vooruit betaald per automatische incasso.

Voor alle vragen en opmerkingen over de overblijf kunt u terecht bij Yvonne Uyttenhove, onze overblijfcoördinator. Zij is hoofd van de overblijf en begeleidt de overblijfkrachten.
Mobiel nummer: 06-29296945 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur)
Email: overblijf@annefrank-montessori.nl
Komend schooljaar zullen we verder gaan met het professionaliseren van de overblijf.