Naschoolse opvang

De 6e Montessorischool Anne Frank doet mee aan uiteenlopende incidentele activiteiten na schooltijd. De ene keer is dat een basketbaltoernooi, een andere keer een voetbalcompetitie. Er zijn beperkt naschoolse activiteiten. 

De naschoolse activiteiten vallen niet direct onder school. Aanvraag voor activiteiten gaat buiten de school om. Scholen zijn per 1 augustus 2012 wettelijk verplicht te regelen dat ouders die dat willen, voor- tussen- en naschoolse opvang voor hun kind(eren) kunnen krijgen. De tussenschoolse opvang wordt reeds jaren door onze school zelf georganiseerd.

Ten behoeve van voor- en naschoolse opvang zijn afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisaties  (Partou) Jekerstraat, Hestia  en Woest Zuid.  Afgesproken is dat zij de opvang in de directe omgeving van de school zullen organiseren en uitvoeren. Ook zijn afspraken gemaakt over de opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties.

De medezeggenschapsraad van de school heeft in de vergadering van 26-06-2007 positief geadviseerd ten aanzien van het wettelijk verplichte uitvoeringsmodel. Ouders die van de opvangmogelijkheden gebruik wensen te maken nemen zelf contact op met de opvangorganisatie van hun keuze. Zij sluiten daar, indien plaatsing mogelijk is, vervolgens een contract mee af.