Aanmelden nieuwe leerlingen

De school werkt wat betreft plaatsen en toelaten van leerlingen mee aan het stedelijk toelatingsbeleid.

De 6e Montessorischool is een openbare school. We zijn een Montessorischool waar de Montessori uitgangspunten zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid belangrijke kenmerken zijn. De school heeft ruim 340 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over vijf onderbouwgroepen, vijf middenbouwgroepen  en vier bovenbouwgroepen   Onze school werkt met heterogene groepen; dit betekent dat er verschillende leeftijdsgroepen in dezelfde klas zitten.

  • De onderbouw: leerlingen van de groepen 1 en 2; (4-6 jaar)
  • De middenbouw: leerlingen van de groepen 3, 4 en 5;(6-9 jaar)
  • De bovenbouw: leerlingen van de groepen  6, 7 en 8.(9-12 jaar)

Bij formulieren op deze site kunt u een aanmeldformulier downloaden als u dat niet heeft gekregen. De uitgebreide toelichting op de aanmeldprocedure kunt u hier downloaden.

Het is heel belangrijk dat u zich exact aan de aanmeldprocedure houdt. Neem bij twijfel contact op met de school. Zorg dat uw kind aangemeld is bij de school van uw voorkeur rond de derde verjaardag.

Een aantal maal per jaar organiseren we een kennismaking voor geïnteresseerde ouders. Om 9 uur wordt een korte toelichting gegeven op onze werkwijze en wat wij belangrijk vinden. Aansluitend leiden we de ouders rond in de school. Tenslotte is er nog uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen.

Data in schooljaar 2018-2019:

woensdag 3 oktober 2018

donderdag 13 december 2018

woensdag 13 februari 2019

vrijdag 12 april 2019

donderdag 23 mei 2019

Elke kennismakingsochtend begint exact om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Aanmelden voor een kennismakingsochtend kan via: admin@annefrank-montessori.nl