TEAM

Voor een school met zo’n 346 kinderen, in vijftien klassen, is veel personeel nodig. Er werken ongeveer 30 teamleden, ongeveer 90% vrouwen en 10% mannen. Als ouder heeft u het meest contact met de leerkracht(en) die lesgeven aan uw kind, soms fulltime, vaak in deeltijd. De collega’s in de ondersteunende functies zorgen soms bijna ongemerkt, dat de organisatie ´loopt´.

Er zijn 5 onderbouwgroepen. Het onderbouwteam bestaat dit jaar uit:

 • Tanja en Elly (OBA);
 • Judith en Elly (OBB);
 • Maaike en Sanne (OBC);
 • Saskia B. en Ineke (OBD);
 • Joukje en Jessica (OBE).

Er zijn 5 middenbouwgroepen. Het middenbouwteam bestaat uit:

 • Ellen en Free (MBA);
 • Kris (MBB);
 • Julia (MBC);
 • Leanne en Saskia V. (MBD).
 • Reina en Suili (MBE)

Er zijn 5 bovenbouwgroepen. Het bovenbouwteam bestaat uit:

 • Herma en Karen (BBA);
 • Kim (BBB);
 • Sinem (BBC);
 • Suzanne en Ellen (BBD);
 • Ingrid (BBE)

Er zijn twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs:

Adrie en Corné verzorgen de gymlessen voor de midden- en bovenbouwgroepen op maandag, dinsdag en vrijdag.

De school heeft daarnaast een team van mensen die een extra functie uitoefenen. Onder andere om leerkrachten te vervangen, of als remedial teacher.

De interne begeleider, Karin, is verantwoordelijk voor de interne leerlingenzorg.

Daniëlle is voor vier dagen per week aangesteld als remedial teacher. Zij coördineert de remedial teaching van de hele school.

De algemene leiding van de school berust bij de directeur Katja (alle dagen aanwezig)

Daarnaast is er onderwijs ondersteunend personeel:

 • Corry als administratrice;
 • Jeroen als conciërge;
 • Yvonne als overblijfcoördinatrice;
 • Danique en Mariette als onderwijsassistenten.