OUDERS

Ouders

De school hecht groot belang aan de actieve inzet van ouders en aan hun betrokkenheid. Er zijn twee belangrijke organen in de school voor betrokkenheid en medezeggenschap: de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Beiden hebben een eigen stukje op de site Voor MR klikt u hier, voor ouderraad klikt u hier

Ouders helpen in de school op allerlei manieren. Dat kan zijn in de bibliotheek, maar ook door regelmatig voor te lezen of door de kinderen op luizen te controleren. Dit valt allemaal onder het kopje ouder participatie. Omdat we als school ouderbetrokkenheid ook belangrijk vinden proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren via schoolgids, weekbrieven en deze site. In toenemende mate gebruiken we ook e mail om ouders te informeren. Belangrijk vinden we ook het gesprek met ouders. Natuurlijk zijn er de oudergesprekken over uw kind in de vorm van 10 minuten gesprek, maar we nodigen ouders nadrukkelijk ook uit om contact op te nemen met de leerkracht dan wel met de schoolleiding wanneer er iets speelt dat u met ons wil bespreken. Op die manier willen we inhoud geven aan wat we noemen partnerschap tussen ouders en school.