Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Avond met klankbordgroep

16 juni organiseerden we een avond voor ouders en MR leden over allerlei schoolzaken en de school ontwikkeling. de aanleiding was de laatste vragenlijst die door ruim 100 ouders was ingevuld. Daarbij hadden de op deze avond aanwezige ouders aangegeven nog verder te willen doorpraten over de vragenlijst en de mogelijkheden van schoolverbetering. Het was een boeiende avond waarbij we het hebben gehad over de communicatie tussen school en ouders. Ook de visie van ons als Montessorischool hebben we besproken. Ook het volgen van de ontwikkeling van kinderen is een onderwerp waar de aanwezige ouders verduidelijking op zouden willen. De besproken onderwerpen komen onder andere terug op onze eerste ouderavond 1 september aanstaande. Een compleet verslag vindt u hier.

avond vierdaagse

Beste wandelaars Hier komen de routes voor de 5 en de 10 kilometer voor de avond vierdaagse te staan.

Veel plezier alvast!

10 kilometer

5 kilometer 

Overzicht op Parnassys

Veel ouders willen weten wanneer er bijzonderheden zijn zoals vrije dagen, studiedagen, vakanties of school activiteiten.

Al die data kunt u vinden op het ouderportal van http://ouders.Parnassys.net U heeft dan wel een wachtwoord nodig. Alle ouders hebben zo’n wachtwoord gekregen. Wie het kwijt is kan een mail naar school sturen om een nieuw wachtwoord te krijgen.

Ouderavond 4 februari 2014

LET OP! GEWIJZIGDE TIJDEN!

Dinsdagavond 4 februari komt Steven Pont, bekend schrijver van boeken over opvoeding en vaste columnist in het Parool, een avond verzorgen over de rol van de volwassenen in zijn omgeving op het zelfbeeld van kinderen.

Vanaf 19.45 kunt u binnenlopen voor een kopje koffie/thee. Om 20.00 uur starten we in de speelzaal, kom s.v.p. op tijd. De avond duurt tot 22.00 uur.

We verwachten een volle zaal!

Kwaliteitswijzer

Op de site www.amsterdam.nl/Kwaliteitswijzer. kunt u met ingang van 04-12-2014 informatie over onze school vinden. het gaat om adres gegeven maar ook om een selectie van toetsgegevens. het betreft maar een deel van de toetsen die beschikbaar zijn. Wij hechten er aan te vermelden dat wij toetsen voornamelijk als een hulpmiddel zien om te bepalen hoe we kinderen het beste kunnen ondersteunen en om te zien of de inspanningen van kinderen en leerkrachten succes hebben gehad. Daarnaast gaan we er van uit dat leren op school veel meer is dan hetgeen in toetsresultaten te vatten is.

Vacature in de ondersteuningsplanraad

 

In het onderwijs is het in toenemende mate de bedoeling dat elk kind de zorg kan krijgen die nodig is. Soms is dat in de basisschool, soms op een school voor speciaal onderwijs. Per 1 augustus met de invoering van de wet passend onderwijs, zijn de scholen en de schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het plaatsen van alle leerlingen op een (basis) school. Bij de wet passend onderwijs hoort ook inspraak voor ouders en leerkrachten.