Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Jaarverslag online

Elk jaar maakt de school een jaarverslag. We doen dat voor officiële instanties en voor het school bestuur. Het is een document waarin staat wat we doen en waar we aan werken. We zetten het ter informatie ook graag op de site. het is ook een document dat besproken wordt met de medezeggenschapsraad. U vindt het door hier te kikken.

Inspectie bezoek

De inspecteur was bij ons op school. Het verslag van zijn bezoek staat op onze site. U vindt het dor hier te klikken.

Schoolkrant digitaal

De nieuwe schoolkrant is nu ook digitaal te lezen en te bekijken. natuurlijk ook thuis in kleur te printen. Hij is te vinden door hier te kikken.

Film over de school

Tijdens de ouder avond 1 september 2014 hebben we voor de eerste keer een film laten zien over onze school. Het is een film die naar onze mening goed laat zien hoe we over onderwijs en de ontwikkeling van kinderen denken.

De film is te bekijken door op deze link te klikken https://www.youtube.com/watch?v=9h2ZyU1Fueg

 

Avond met klankbordgroep

16 juni organiseerden we een avond voor ouders en MR leden over allerlei schoolzaken en de school ontwikkeling. de aanleiding was de laatste vragenlijst die door ruim 100 ouders was ingevuld. Daarbij hadden de op deze avond aanwezige ouders aangegeven nog verder te willen doorpraten over de vragenlijst en de mogelijkheden van schoolverbetering. Het was een boeiende avond waarbij we het hebben gehad over de communicatie tussen school en ouders. Ook de visie van ons als Montessorischool hebben we besproken. Ook het volgen van de ontwikkeling van kinderen is een onderwerp waar de aanwezige ouders verduidelijking op zouden willen. De besproken onderwerpen komen onder andere terug op onze eerste ouderavond 1 september aanstaande. Een compleet verslag vindt u hier.

Overzicht op Parnassys

Veel ouders willen weten wanneer er bijzonderheden zijn zoals vrije dagen, studiedagen, vakanties of school activiteiten.

Al die data kunt u vinden op het ouderportal van http://ouders.Parnassys.net U heeft dan wel een wachtwoord nodig. Alle ouders hebben zo’n wachtwoord gekregen. Wie het kwijt is kan een mail naar school sturen om een nieuw wachtwoord te krijgen. Wilt u in één overzicht alle vakanties klik dan hier.