Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een impressie van onze school maakten we ook een film. U vindt de film hier. De film opent in een nieuw tabblad

Nieuwe leerlingen

We hebben sinds dit jaar een aantal extra stappen ingevoerd om nieuwe kinderen van 4 jaar en hun ouders een goede start op school te geven. Er is een informatieboekje in twee delen gemaakt voor de ouders. het heet “Help mij het zelf te doen”. U vindt alle verdere informatie over de start op school bij opvang nieuwe leerling

Muziekles en cultuur aanvraag.

Via de gemeente kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor bijvoorbeeld muziek les. U vindt de informatie hier.

ouderavond 19.9-2016

De ouderavond afgelopen maandag 19-09-2016 werd bezocht door veel ouders. De Speelzaal zat helemaal vol. Katja Rakic opende de avond met ook enige informatie over de schoolleiding. Het eerste uur van de avond werd besteed aan het thema ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Er werd in groepen gewerkt en er werden stellingen beoordeeld. De powerpoint over dit thema vindt u hier. Daarnaast presenteerde de ouderraad zich. In de powerpoint werd ook verslag gedaan van de besteding van de ouderbijdrage. U vindt de powerpoint hier.

De aanbevelingen worden op dit moment verwerkt. Binnenkort volgt in de nieuwsbrief en op de website meer informatie.

img_3276

MR jaarverslag

De MR heeft een overzicht gemaakt van haar activiteiten. Ga naar de pagina van de MR op deze site door hier te kikken.

 

Bovenbouw op survival

De bovenbouw gaat aanstaande dinsdag 13-09 naar het mooie Almere door de modder klimmen en klauteren, waden door modderpoelen, hangen in touwen, kortom een stevige uitdaging. We hopen en verwachten smerig maar enthousiast thuis te komen rond half vier.  De begeleiding gebeurt door survival specialisten en de vast leerkrachten. Allen nemen extra kleren mee. Kinderen brengen zelf hun eigen lunchpakket mee!

Veiligheid in en om de school

Veiligheid in en om de school

De veiligheid van kinderen is terecht een belangrijk onderwerp. Wat kunnen wij als volwassenen doen en hoe ervaren kinderen de veiligheid in en om school? We bevragen daarom eenmaal per twee jaar naar de kinderen vanaf groep 5 naar hun gevoel van veiligheid. Dat blijkt gelukkig heel goed in orde. Met een score van 3,6 op een schaal maximaal tot 4 is dat geruststellend. We streven echter toch altijd naar beter.

 

Verkeersveiligheid , Van en naar school

Hoe zit het met de veiligheid op straat wanneer kinderen naar school komen of naar huis gaan. Daar hebben we gelukkig als volwassenen behoorlijk invloed op. Dat varieert van beschermers om te voorkomen dat voeten tussen de spaken komen, tot  de manier waarop we de fietsen stallen bij het halen en brengen. Staan de fietsen hinderlijk in de loop dan blokkeren we de doorgang waardoor kinderen onnodig op straat moeten manoeuvreren. Ook de doorgang voor hulpdiensten wordt belemmerd door fietsen die fout  geparkeerd staan doordat ze in de loop staan.

 

Sociale media,  gebruik internet en pesten

Een andere vorm van onveiligheid kan ontstaan door het ongecontroleerde gebruik van internet. Veel bovenbouw kinderen hebben zowel thuis als op hun telefoon toegang tot internet. We hebben daarom specifiek ook gevraagd aan kinderen in de bovenbouw of ze last hebben  van bedreiging of kwetsende acties via internet of telefoon. Dat blijkt met een score van 3.7 niet het geval te zijn. Mooie score, maar ook hier is het belangrijk om op te blijven letten en met je kind in gesprek te blijven, af en toe mee te kijken over het internet gebruik. Dat is ook de reden dat de bovenbouw de week van media wijsheid heeft gedaan. Vraag bijvoorbeeld aan je kind of hij/ zij in een whats app groep zit en of dat nog leuk is. Mobiele telefoons horen bijvoorbeeld niet in de slaapkamer!

De school gebruikt ons pest protocol, een handleiding hoe om te gaan met pestgedrag, wanneer er sprake is van voortdurend grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Het pestprotocol is ook te vinden op onze site.

 

Externe dreiging

Een derde vorm van veiligheid is de dreiging van buiten af. De terrorisme dreiging waar alle landen mee te maken hebben geldt ook voor ons land. Ten aanzien van specifiek onze school hebben we recentelijk een wat breder opgezet overleg gevoerd met enkele betrokken ouders en vertegenwoordigers van politie en de ambtelijke top veiligheid van de gemeente. We spraken over de maatregelen die de school neemt zoals stringent deurbeleid en veiligheidsbeleid in het algemeen. Conclusie is dat we op school datgene doen wat verstandig is. Belangrijk voor ouders is echter te weten dat ook u daarin een verantwoordelijkheid hebt. Niet de kleuterdeur (nr 42)  gebruiken als er geen leerkrachten bij staan, die is dan niet meer veilig afgesloten. Ook niet even de deur opendoen omdat je iemand voor de deur ziet staan. Wij kijken en horen via de intercom en via camera wie er voor de deur staat.  Opvallende zaken natuurlijk melden bij politie en schoolleiding.

 

Ontruimingsoefening

Twee maal per jaar oefenen we met de hele school een ontruiming. We nemen deze oefening altijd heel serieus. Alle kinderen weten zo precies wat de bedoeling is als het alarm afgaat Ook ouders die in de school zijn op het moment van de oefening doen gewoon mee! Elke oefening wordt geëvalueerd. De ervaring is dat we bijna altijd binnen drie minuten allemaal buiten staan.