Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

talenten tent

Op school wordt volgende week dinsdag 13-01 weer de folder van de talenten tent uitgedeeld. Voor een digitale versie klikt u hier.

Ook is er binnenkort een open middag.

Open middag kunst, media & techniek


Dit jaar is er weer een open middag van de Talententent. Tijdens deze middagen zijn er korte workshops van onze activiteiten Mode Maken, Science Club, Tussen Kunst & Kids, Mozaïek, Musical lessen en nog veel meer! Deelname is GRATIS en aanmelden is niet nodig. Ouders, broertjes & zusjes en vriendjes & vriendinnetjes zijn natuurlijk welkom!

Rivierenbuurt: woensdag 21 januari van 13.00 – 16.30 uur op basisschool St. Catharina, Vechtstraat 88 Rivierenbuurt.

 

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus is de wet passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs gaat over het passend maken van het onderwijs van uw kinderen. Daarom is het een goed idee om aan u als ouders te vragen om mee te denken over de vormgeving van passend onderwijs. wanneer u hier klikt krijgt u de informatie over de ouder denktank passend onderwijs.

Passend onderwijs

Per 1 augustus jongstleden is de wet passend onderwijs ingevoerd. De wet houdt in dat elke school voor elk kind dat aangemeld wordt bij de school een passend onderwijs aanbod moet doen. Soms is dat op de eigen school, maar het kan ook zijn dat een andere school of een ander school type beter bij de onderwijs en ondersteuningsvraag van het kind past. Deze aanpak sluit aan bij de behoefte in de maatschappij om zo veel als mogelijk kinderen samen in dezelfde buurt naar school te laten gaan. Over passend onderwijs is een ouderfolder gemaakt. U vindt de folder hier

Jaarverslag online

Elk jaar maakt de school een jaarverslag. We doen dat voor officiële instanties en voor het school bestuur. Het is een document waarin staat wat we doen en waar we aan werken. We zetten het ter informatie ook graag op de site. het is ook een document dat besproken wordt met de medezeggenschapsraad. U vindt het door hier te kikken.

Inspectie bezoek

De inspecteur was bij ons op school. Het verslag van zijn bezoek staat op onze site. U vindt het dor hier te klikken.

Schoolkrant digitaal

De tweede schoolkrant is nu ook digitaal te lezen en te bekijken. natuurlijk ook thuis  te printen. Hij is te vinden door hier te kikken.