Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Avond met klankbordgroep

16 juni organiseerden we een avond voor ouders en MR leden over allerlei schoolzaken en de school ontwikkeling. de aanleiding was de laatste vragenlijst die door ruim 100 ouders was ingevuld. Daarbij hadden de op deze avond aanwezige ouders aangegeven nog verder te willen doorpraten over de vragenlijst en de mogelijkheden van schoolverbetering. Het was een boeiende avond waarbij we het hebben gehad over de communicatie tussen school en ouders. Ook de visie van ons als Montessorischool hebben we besproken. Ook het volgen van de ontwikkeling van kinderen is een onderwerp waar de aanwezige ouders verduidelijking op zouden willen. De besproken onderwerpen komen onder andere terug op onze eerste ouderavond 1 september aanstaande. Een compleet verslag vindt u hier.

Overzicht op Parnassys

Veel ouders willen weten wanneer er bijzonderheden zijn zoals vrije dagen, studiedagen, vakanties of school activiteiten.

Al die data kunt u vinden op het ouderportal van http://ouders.Parnassys.net U heeft dan wel een wachtwoord nodig. Alle ouders hebben zo’n wachtwoord gekregen. Wie het kwijt is kan een mail naar school sturen om een nieuw wachtwoord te krijgen. Wilt u in één overzicht alle vakanties klik dan hier.

Ouderavond 1 september 2014

Maandag 1  september hebben we weer de eerste ouderavond van het jaar. De deur gaat open om 19.15 en we starten exact om 19.30 met het programma.

We laten onder andere een film zien die over onze school is gemaakt. Daarnaast vertelt Ingrid Ham iets over taal aan de hand van wat filmbeelden. Saskia Boissevain vertelt het een en ander over KOO en Cultuur en Suzanne Schouten vertelt over computergebruik.

De medezeggenschapsraad MR en de ouderraad OR zullen zich presenteren.

Het tweede deel van de avond is in de klassen vanaf ongeveer 20.-30 tot 21.30. We denken dat we een boeiend programma hebben.

Kwaliteitswijzer

Op de site www.amsterdam.nl/Kwaliteitswijzer. kunt u met ingang van 04-12-2014 informatie over onze school vinden. het gaat om adres gegeven maar ook om een selectie van toetsgegevens. het betreft maar een deel van de toetsen die beschikbaar zijn. Wij hechten er aan te vermelden dat wij toetsen voornamelijk als een hulpmiddel zien om te bepalen hoe we kinderen het beste kunnen ondersteunen en om te zien of de inspanningen van kinderen en leerkrachten succes hebben gehad. Daarnaast gaan we er van uit dat leren op school veel meer is dan hetgeen in toetsresultaten te vatten is.

Ouderavond druk bezocht

 

Dinsdagavond 3 september was er weer de jaarlijkse ouderavond annex klassenavond. Het deel in de speelzaal ging onder andere over de uitbreiding van de school en over leerlingzorg. Dit laatste aangezien er vanuit de laatste oudervragenlijst behoefte was aan meer verduidelijking. Vanuit de school heeft Karin Rappange dat onderwerp toegelicht. Over de verbouwing en de extra groep heeft Annet Jongen het een en ander verteld. na afloop was er een vervolg in de klas van de kinderen.

Met een opkomst van meer dan 150 ouders kunnen we stellen dat de avond geslaagd was. Als u er niet was, maar wanneer u wel informatie wil over leerlingzorg of over de uitbreiding, richt dan uw vraag aan Karin Rappange Annet  Jongen of aan de Bas Moll.

Update Groei van de school

De school gaat met ingang van het komend jaar meer 4 jarige kinderen op school aannemen. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer kinderen moeten uitloten waarvan de ouders uiteraard teleurgesteld zijn dat we hun kind geen plekje konden bieden. De stadsdeelraad en het bestuur van de school hebben besloten dat we daarom ons toelatingsbeleid moeten verruimen. In de loop van het schooljaar 2013-2014 zullen we daarom een extra onderbouwgroep in school gaan maken. Om plaats voor de nieuwe groep te maken wordt onze gymzaal verbouwd tot twee klaslokalen. Hierin komen waarschijnlijk een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. De vijfde onderbouw komt dan in een van de bestaande lokalen.  Op termijn gaat dat leiden tot ook een extra middenbouwgroep. De school groeit dan langzamerhand naar een organisatie van 5 onderbouwgroepen, 5 middenbouw groepen en 4 bovenbouw groepen.