Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een impressie van onze school maakten we ook een film. U vindt de film hier. De film opent in een nieuw tabblad

Monrovia Calling

Jacq Turel is weer terug in Liberia.

Ze heeft haar werk voor het onderwijs weer opgepakt. Een mooi en boeiend verslag van haar werk kunt u hier lezen. Als u haar wil bereiken voor een reactie, haar e mail adres is <jacqturel@gmail.com>

Avond relaties en seksualiteit 17 maart en week van de lente kriebels

In de week van 16 maart tot en met 20 maart hebben we in school de week van de lente kriebels. Aan het eind van die week wordt het ook echt lente. Alle ouders hebben inmiddels een brief gehad over die week. U kunt de brief hier nog nalezen. We denken dat het een leuke boeiende avond en voor de kinderen ook belangrijke week gaat worden. .  images (4)

 

ouder kind adviseur

Bij ons op school werkt sinds kort Yvonne van der Schoor als ouder kind adviseur. Wilt u weten wat haar taken zijn of wilt u wat meer weten over wat de mogelijkheden zijn klik dan hier. Verder kunt u natuurlijk altijd bij Karin Rappange onze intern begeleider terecht voor vragen, bij de leerkracht van uw kind of bij de schoolleiding. bijna wekelijks is er overleg tussen de schoolleiding, de intern begeleider en de ouder kind adviseur over individuele leerlingen. Daarmee proberen we zo goed mogelijke zorg in overleg met alle betrokkenen te bieden. De rol van ouders is daarbij heel belangrijk, het gaat immers over de zorg voor uw kind.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus is de wet passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs gaat over het passend maken van het onderwijs van uw kinderen. Daarom is het een goed idee om aan u als ouders te vragen om mee te denken over de vormgeving van passend onderwijs. wanneer u hier klikt krijgt u de informatie over de ouder denktank passend onderwijs.

Passend onderwijs

Per 1 augustus jongstleden is de wet passend onderwijs ingevoerd. De wet houdt in dat elke school voor elk kind dat aangemeld wordt bij de school een passend onderwijs aanbod moet doen. Soms is dat op de eigen school, maar het kan ook zijn dat een andere school of een ander school type beter bij de onderwijs en ondersteuningsvraag van het kind past. Deze aanpak sluit aan bij de behoefte in de maatschappij om zo veel als mogelijk kinderen samen in dezelfde buurt naar school te laten gaan. Over passend onderwijs is een ouderfolder gemaakt. U vindt de folder hier

Jaarverslag online

Elk jaar maakt de school een jaarverslag. We doen dat voor officiële instanties en voor het school bestuur. Het is een document waarin staat wat we doen en waar we aan werken. We zetten het ter informatie ook graag op de site. het is ook een document dat besproken wordt met de medezeggenschapsraad. U vindt het door hier te kikken.