Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor een impressie van onze school maakten we ook een film. U vindt de film hier. De film opent in een nieuw tabblad

Passend onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het individuele kind die ondersteuning te bieden waar het kind behoefte aan heeft. Zo veel mogelijk ondersteuning en begeleiding op maat. Dat is altijd zoeken en goed kijken. Ook altijd overleggen met ouders en betrokkenen. Dit uitgangspunt van passend onderwijs hebben wij uitgewerkt in het school ondersteuningsplan. U vindt het hier. Ook kunt u voor meer informatie kijken op het deel van de website dat heet bijzondere leerlingen. u vindt het hier

Musical battle en musical les.

We willen kijken of er voldoende animo is onder de kinderen van de bovenbouw om mee te doen met musical les. Klik hier voor de folder.

Aanmelden gaat via het adres op de folder. Les zal vermoedelijk plaats vinden op de vrijdag.

Kanjerafspraken op school en thuis

vakantie en vrije dagen 2017-2018

Woensdag 20-09-2017 Studiedag 1. Kinderen vrij
Donderdag 05-10-2017 Staking. Kinderen vrij.
Vrijdag 20-10-2017 Studiedag 2. Kinderen vrij
Maandag 23-10-2017 t/m Vrijdag 27-10-2017 Herfstvakantie
Woensdag 06-12-2017 Studiedag 3. Kinderen vrij.
Vrijdag 22-12-2017 Lesvrije dag. Kinderen vrij.
Maandag 25-12-2017 t/m Vrijdag 05-01-2018 Kerstvakantie
Maandag 19-02-2018 t/m Vrijdag 02-03-2018 Lesvrije week en Krokusvakantie.
Vrijdag 30-03-2018 Lesvrije dag. Kinderen vrij.
Maandag 02-04-2018 2e Paasdag. Kinderen vrij.
Vrijdag 27-04-2018 t/m Vrijdag 04-05-2018 Meivakantie
Donderdag 10-05-2018 en Vrijdag 11-05-2018 Hemelvaartsweekend
Maandag 21-05-2018 2e Pinksterdag. Kinderen vrij
Maandag 18-06-2018 t/m Vrijdag 22-06-2018 Lesvrije week/ junivakantie. Kinderen vrij.
Vrijdag 13-07-2018 Studiedag 7. Kinderen vrij
Vrijdag 20-07-2018 Lesvrije dag. Kinderen vrij
Maandag 23-07-2018 t/m Vrijdag 31-08-2018 Zomervakantie

ouderavond

Gisteravond was er weer een druk bezochte ouderavond. Aansluitend de klassenavond in de groep van uw kind.

We hebben informatie gegeven over List (lezen is top), over de kanjertraining e, over de nieuwe taal doen kast en tot slot over leren zichtbaar maken.

De powerpoint van de presentatie vindt u hier.

Bezoekster uit Denver

Regelmatig krijgen wij bezoek uit het buitenland. Kort geleden was Punum Bhatia bij ons op bezoek. Zij was met name geïnteresseerd in Montessori en in de geschiedenis van Anne Frank. Ze schreef er een mooi stuk over dat we graag delen op onze website.  U vindt het door  hier te klikken.