Welkom

Welkom op de website van de 6e Montessorischool Anne Frank. Via onze Facebook pagina kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. We gebruiken voor deze website beperkt foto’s van de kinderen, als u dat niet wilt kunt u dat bij de schoolleiding aangeven. Ook zit er bij de schoolgids een formulier om dat aan te geven.

De 6e Montessorischool Anne Frank is een school waar het leren voorop staat. We hebben dat vastgelegd in de zin “leren met aandacht voor ieder kind.

We geven naast het leren ook veel individuele aandacht voor de kinderen. We gaan er van uit dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een veilig gestructureerd klimaat is op de school en in de klas. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Ouderavond 4 februari 2014

LET OP! GEWIJZIGDE TIJDEN!

Dinsdagavond 4 februari komt Steven Pont, bekend schrijver van boeken over opvoeding en vaste columnist in het Parool, een avond verzorgen over de rol van de volwassenen in zijn omgeving op het zelfbeeld van kinderen.

Vanaf 19.45 kunt u binnenlopen voor een kopje koffie/thee. Om 20.00 uur starten we in de speelzaal, kom s.v.p. op tijd. De avond duurt tot 22.00 uur.

We verwachten een volle zaal!

Kwaliteitswijzer

Op de site www.amsterdam.nl/Kwaliteitswijzer. kunt u met ingang van 04-12-2014 informatie over onze school vinden. het gaat om adres gegeven maar ook om een selectie van toetsgegevens. het betreft maar een deel van de toetsen die beschikbaar zijn. Wij hechten er aan te vermelden dat wij toetsen voornamelijk als een hulpmiddel zien om te bepalen hoe we kinderen het beste kunnen ondersteunen en om te zien of de inspanningen van kinderen en leerkrachten succes hebben gehad. Daarnaast gaan we er van uit dat leren op school veel meer is dan hetgeen in toetsresultaten te vatten is.

Vacature in de ondersteuningsplanraad

 

In het onderwijs is het in toenemende mate de bedoeling dat elk kind de zorg kan krijgen die nodig is. Soms is dat in de basisschool, soms op een school voor speciaal onderwijs. Per 1 augustus met de invoering van de wet passend onderwijs, zijn de scholen en de schoolbesturen samen verantwoordelijk voor het plaatsen van alle leerlingen op een (basis) school. Bij de wet passend onderwijs hoort ook inspraak voor ouders en leerkrachten.

Ouderavond druk bezocht

 

Dinsdagavond 3 september was er weer de jaarlijkse ouderavond annex klassenavond. Het deel in de speelzaal ging onder andere over de uitbreiding van de school en over leerlingzorg. Dit laatste aangezien er vanuit de laatste oudervragenlijst behoefte was aan meer verduidelijking. Vanuit de school heeft Karin Rappange dat onderwerp toegelicht. Over de verbouwing en de extra groep heeft Annet Jongen het een en ander verteld. na afloop was er een vervolg in de klas van de kinderen.

Met een opkomst van meer dan 150 ouders kunnen we stellen dat de avond geslaagd was. Als u er niet was, maar wanneer u wel informatie wil over leerlingzorg of over de uitbreiding, richt dan uw vraag aan Karin Rappange Annet  Jongen of aan de Bas Moll.

Update Groei van de school

De school gaat met ingang van het komend jaar meer 4 jarige kinderen op school aannemen. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer kinderen moeten uitloten waarvan de ouders uiteraard teleurgesteld zijn dat we hun kind geen plekje konden bieden. De stadsdeelraad en het bestuur van de school hebben besloten dat we daarom ons toelatingsbeleid moeten verruimen. In de loop van het schooljaar 2013-2014 zullen we daarom een extra onderbouwgroep in school gaan maken. Om plaats voor de nieuwe groep te maken wordt onze gymzaal verbouwd tot twee klaslokalen. Hierin komen waarschijnlijk een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. De vijfde onderbouw komt dan in een van de bestaande lokalen.  Op termijn gaat dat leiden tot ook een extra middenbouwgroep. De school groeit dan langzamerhand naar een organisatie van 5 onderbouwgroepen, 5 middenbouw groepen en 4 bovenbouw groepen.

Kwaliteitswijzer 2011-2012

Informatie over onze school vindt u op deze website, in de nieuwsbrieven, de schoolgids en in ons jaarverslag. Nieuw is de website www.kwaliteitswijzer.amsterdam.nl 


Deze verwijst naar een vernieuwde website die door de Amsterdamse schoolbesturen is ontwikkeld.

Het gaat om de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam met informatie over o.a. de leerresultaten op gebied van lezen, rekenen en spelling op Amsterdamse scholen, dus ook onze school. Met het uitgeven van dit document loopt Amsterdam voor op een landelijke ontwikkeling waarbij  alle scholen zich digitaal zullen gaan presenteren. In het Voortgezet Onderwijs (VO) kent men dat systeem al onder de naam ´Vensters voor Verantwoording´.

Scholen informeren ouders en leggen met de Kwaliteitswijzer in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn in het schooljaar 2011-2012.

In de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam zijn allerlei gegevens per school, dus ook van onze school opgenomen, zoals: het aantal leerlingen, de tussentijdse toetsresultaten, de CITO-eindtoets, het oordeel van de inspectie en de advisering naar het VO.